Het fideicommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen

Burgerrechtelijk aspecten - Fiscaalrechtelijke aspecten

Rechtspositie van de eerste / tweede begunstigde

Toepassingen van het restlegaat in de praktijk
Kinderloze partners
Ouders van een gehandicapt kind