Het fideicommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen : Burgerrechtelijk aspecten

Rechtspositie van de eerste begunstigde

Bevoegdheid tot schenken
Ja, tenzij wanneer dit hem door de beschikker formeel zou verboden zijn

Bevoegdheid tot testeren
Neen, tenzij wanneer dit hem door de beschikker formeel zou zijn toestaan.