Het fideicommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen : Burgerrechtelijk aspecten

Rechtspositie van de tweede begunstigde

Een recht onder dubbele opschortende voorwaarde
- het vooroverlijden van de eerste begiftigde
- het niet-verbuiken van de goederen door de eerste begiftigde

OF

Actueel recht op termijn, met een aleatoir voorwerp
Gaat over op de erfgenamen van de tweede begiftigde