Het fideicommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen

Burgerrechtelijk aspecten - Fiscaalrechtelijke aspecten

Registratierecht
Op de schenking aan de eerste begunstigde is het evenredig registratierecht inzake schenking van toepassing.
Op de schenking van de tweede begunstigde is het registratierecht inzake schenking onder opschortende voorwaarde van toepassing.

Successierecht

Geen, tenzij artikel 7 W.Succ. van toepassing is omdat de schenking gedaan werd in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden en er geen registratierechten op werden betaald.
Geen beding ten behoeve van een derde (artikel 8 W. Succ.)