Wijzigingen op het vlak van Vlaams schenkingsrecht

Schenking van bouwgronden
Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw: artikel 140 nonies Vl. W. Reg. ev.

Schenking van roerende goederen
Principes - Uitzondering: schenking van onroerend goed met last bestaande uit geld, rente of pensioen - Uitzondering op progressievoorbehoud inzake schenkingsrechten - Handgiften en registratie? - Schenkingen verleden voor buitenlandse notaris en registratie - Bewijs van de handgift - Toekomstperspectieven voor de notariele schenking versus handgift

Nieuwe waardering van vruchtgebruik en blote eigendom
Artikel 133 Vl. W. Reg.

Schenkingen aan rechstpersonen
Artikel 140 W. Reg.

Notarieel fiscaalrecht