Wijzigingen op het vlak van Vlaams successierecht


Uitzonderingen op het progressievoorbehoud inzake successierechten

Artikel 66 bis Vl. W. Succ.

Legaten aan rechtspersonen
Provincie, gemeent, provinciale en gemeentelijke openbare instelling (6,6 %) - Vzw (8,8 %)

Notarieel fiscaalrecht