Actuele ontwikkelingen inzake ambtsweigering

Ministerieplicht en informatieplicht


Ambtsweigering en informatieplicht buiten het verband met een notariele akte


Mag de notaris zijn ambt weigeren bij grbrek aan provisie?
Hof van Cassatie 19 april 1990 - Hof van Cassatie 24 oktober 2002


Besluit
In het arrest van 24 oktober 2002 ging het Hof van Cassatie volledig in tegen de klassieke opvatting dat de notaris zijn ambt mag weigeren als hem geen provisie betaald wordt. Het Hof stelt dat en voor ambtsweigering een (wettelijke) bepaling nodig is. Door het KB van 9 maart 2003 is deze wettelijke bepaling er gekomen.


Notarieel recht