De koop-verkoopoptie: optie met de bluts en de buil?


De optie

Grondvoorwaarden
Wilsovereenstemming - Bekwaamheid - Voorwerp

Interpretatie


Uitvoering eenzijdige verkoopbelofte
Hof van Cassatie: de verkoopbelofte roep voor de verkoper alleen een verbintenis in het leven om iets te doen.
Voor het uitoefenen van de aankoopoptie kent de contractbelofte aan de begunstigde geen enkel recht op de zaak toe.
De verkoopbelofte bewerkstelligt geen eigendomsoverdracht.

De koop akte
Notarieel contractenrecht