Vastgoed in samenloop. Capita selecta inzake verkoop van onroerend goed bij faillissement en vereffening, in het bijzonder de rangregeling

De rangregeling - De vereffening

Gevolgen


De verkoop van vastgoed door ontbonden vennootschappen


Modellen
Verkoop met hypothecaire zuivering


Notarieel gerechtelijk privaatrecht