Capita selecta inzake onderhoudsgelden en fiscaliteit

Voorwaarden van aftrekbaarheid / belastbaarheid


Onderhoudskapitalen
Omzetbaar in  fictieve rente die belast wordt in hoofde van de genieter (artikel 170 WIB).Notarieel fiscaalrecht