Notarieel vennootschapsrecht

Volmacht bij oprichting van vennootschappen

Aard van het mandaat - Vorm van de volmacht - Sanctie bevoegdheidsoverschrijding lasthebber