Notarieel vennootschapsrecht

Sterkmaking bij oprichting van vennootschappen

Definitie
Wettelijke basis: artikel 1120 BW

Aard van de verbintenis van de sterkmaker
A. Juridische verbintenis
B. Persoonlijke verbintenis
C. Verbintenis om iets te doen
D. Resultaatsverbintenis

Voorwerp van de verbintenis van de sterkmaker
A. Toepassingsgebied van de sterkmaking: NV : artikel 459 W. Venn.
B. Geen rechtstreekse vertegenwoordiging of zaakwaarneming
C. Geen garantieverbintenis voor de goede uitvoering of solvabiliteit van de derde

Geldigheidsvoorwaarden
A. Geldige toestemming van de sterkmaker
B. Bekwaamheidsvoorwaarden van de sterkmaker
C. Personen voor wie men zich kan sterkmaken
D. Vorm en bewijs

Bekrachtiging
A. Kenmerken van de bekrachtiging
B. Geldigheidsvoorwaarden
C. Vormen van bekrachtiging
D. Gevolgen van de bekrachtiging

Niet-verwezenlijking van het beloofde feit
A. Oorzaken van de niet-verwezenlijking van het beloofde feit
B. Gevolgen van de niet-verwezenlijking van het beloofde feit