Verdeling van ereloon bij nieuwbouw in de notariele praktijk

Het ereloon
Bij een onafgewerkte constructie wordt de heffingsgrondslag gevormd door de volledige grondprijs en de helft van de constructieprijs (art. 17 ten 81ste puntje 2 Tariefbesluit).
Men bekomt dan dus het ereloon dat op de verkoop uit de hand verschuldigd is.

Verdeling van het ereloon tussen de notarissen
Hoe dat ereloon moet verdeeld worden is een bevoegdheid van de Provinciale genootschappen van notarissen.

Tot slot bestaat er een Algemeen Reglementair Kader van de Nationale Kamer van notarissen.