Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning

Inleiding
Vermogensverschuivingen via huwelijkscontract

Gemeenschapsstelsels
Burgerrechtelijk:
huwelijksvoordelen - schenkingen
Fiscaal:
- trouwen of samenwonen
- inbreng van toekomstige goederen
- inbreng van eigen goederen of behouw van tontine
- keuzebedingen
- verblijvingsbedingen onder last
- keuzebedingen onder last
- algehele gemeenschap afschaffen of optimaal benutten
- contractuele erfstellingen en giften afschaffen
- de onvoorwaardelijke toebedeling van de gemeenschap aan een der echtgenoten (examen 2006) (sterfhuisconstructie)

Stelsels met scheiding van goederen
Burgerrechtelijk:
zuivere scheiding van goederen - schenkingen
externe correcties: eigendomsvermoedens (zakelijk statuut der goederen)
interne correcties: geen zakelijke werking. De verrekening werkt verbintenisrechtelijk.
Fiscaal:
- het finaal verrekeningsbeding, ook genoemd 'alsof'-beding
- facultatief verrekeningsbeding
- schenken aan 3 procent
- schenken onder ontbindende voorwaarde (conventionele terugkeer)
- bedingen van tontine en aanwas