De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme anno 2006

De cel voor financiele informatieverwerking
Centralisatie en ontleding van informatie - Beroepsgeheim van de Cel - Adviesbevoegdheid in reglementerende aangelegenheden

Verplichtingen van de notarissen
Verduidelijking en verruiming van de identificatieplicht - Bewaarplicht - Verrichtingen met een ongebruikelijk karakter - Beroepsgeheim - Girale betalingsverrichtingen

Notarieel recht