Capita selecta Personen- en familierecht in het wetboek van internationaal privaatrecht

Staat en bekwaamheid, Voogdij, Ouderlijk gezag

Bevoegdheid

Toepasselijk recht

Erkenning

Naam


Huwelijk


Samenleven