Een beding van commandverklaring in 2006Nut van de rechstfiguur

GeldigheidvereistenGevolgen


Juridische kwalificatie