Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de inkomstenbelasting

Het beroepsgeheim van de notaris
Art. 458 SW
Discretieplicht: artikel 13 deontologische code

De controle van de eigen belastingtoestand van de notaris
Boekenonderzoek: art. 315 en 315bis WIB
Vraag om inlichtingen: art. 316 WIB
Fiscale visitatie: art. 319 WIB

Fiscaal derdenonderzoek
Art. 322 WIB
Art. 323 WIB

Procedure van art. 334 WIB
Voor het geval een persoon het beroepsgeheim laat gelden

Uitzonderingen op het beroepsgeheim
Art. 458 SW voorziet zelf 2 uitzonderingen op het beroepsgeheim:
- Getuigen in rechte
- Wettelijke bepaling: witwaswetgeving, art. 29 Sv.

Notarieel recht