Kapitaalbewegingen in de naamloze vennootschap in 2006

Kapitaalverhoging


Kapitaalvermindering
Art. 612-614 W. Venn.
Reele kapitaalvermindering (met schuldeiserbescherming)
Formele kapitaalvermindering


Inkoop van eigen aandelen
Artikel 620 W. Venn.