Woonstvergoeding in 2006

Tijdens de (postcommunautaite) onverdeeldheid betaalde onderhoudsgelden

Het instellen van de echtscheidingsprocedure schort de huwelijksverplichtingen (art. 212 tot 224 BW) niet op. Pas vanaf het tijdstip waarop het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde treedt, verliezen de echtgenoten tegenover elkaar hun hoedanigheid van echtgenoot.

Artikel 213 BW
De hulp- en bijstandverplichting houdt in dat de meest begoede echtgenoot zijn levenstandaard deelt met zijn huwelijkspartner.

Artikel 1280 Ger.W.