De partiele splitsing vennootschapsrechtelijk in 2006

Wettelijke basis

Artikel 677 Wetboek van Vennootschappen


De partiele splitsing fiscaal in 2006

Vennootschapsbelasting

Artikel 211 WIB legt voorwaarden op om een winstbelasting te vermijden

Registratierechten

Artikel 117 Wetboek registratierechten vereist de overdracht van de universaliteit der goederen van een vennootschap