Hof van Beroep Antwerpen, 3 januari 2006

.....
Het publiek te koop stellen van een onroerend goed geldt als een verzoek van de verkopers tot het formuleren van een aanbod conform de verkoopsvoorwaarden waaronder de verkopers dit goed te koop bieden.

Krachtens artikel 3 van de algemene voorwaarden gaat elke bieder de verbintenis aan het te koop gestelde goed tegen de door hem geboden prijs aan te kopen. Voormeld artikel 4.1.d) van de algemene voorwaarden voorziet in de mogelijkheid een bijkomende zitting te houden waardoor de bieders niet van hun bod zijn ontslagen.
....

Rechtsleer:
2006 : Derde zitdag bij vrijwillige openbare verkoping