Derde zitdag bij vrijwillige openbare verkoop in 2006

In de Belgische wetgeving is niet veel te vinden over het verloop van de openbare verkoping.
Alleen de gerechtelijke openbare verkopen worden deels geregeld.

Algemene verkoopsvoorwaarden
Het notariaat heeft de spelregels van de openbare verkoop vastgelegd in 'algemene verkoopsvoorwaarden'.
Het is via de beroepsorganisatie dat deze regels zijn tot stand gekomen.
Voor 1999 waren de notarissen niet nationaal georganiseerd en de regels zijn dan ook per gerechtelijk arrondissement tot stand gekomen. Dit is nog steeds zo: anno 2006 zijn er geen nationale regels.

Bijzondere verkoopsvoorwaarden
Naast deze algemene verkoopsvoorwaarden stelt de notaris ook bijzondere verkoopsvoorwaarden op die betrekking hebben op specifieke aspecten van een welbepaalde openbare verkoop.

Hof van Beroep Antwerpen 3 januari 2006