Notarieel fiscaal maandblad 2007

1995 - 20042005 - 2006 - 2007 - 2008

Vlaamse successierecht - Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen - Aanwas of erfenis? Over aanwasbedingen met optie

Aanvaarding van schenkingen en bijzondere legaten gedaan aan minderjarigen -

Registratie van huurcontracten

Rangregeling - Kantonnement

Januari 2007

Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkijgingenMaart 2007
Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer
Het kantonnement ter bevrijding van een bewarend beslag op onroerend goed


Juni 2007
Een rangschikking in de rangregeling


November 2007
De nieuwe wet met betrekking tot de kosteloze borgtocht
De gewijzigde regels van registratierecht voor (sommige) huurcontracten


Notarieel fiscaal maandblad 2008


Tijdschrift voor notarissen : 2007

Tijdschrift voor Estate Planning : 2005 - 2006 - 2007

Notarissen in 2007 : Rechtskronieken - Geschriften - Vorming