Notarieel fiscaal recht

Ontwikkelingen in het Vlaamse successierecht anno 2007


Vlaams fictief legaat
Schenking onder levenden van roerende goederen onder opschortende voorwaarde

Huwelijkscontracten

Eenzijdige en onvoorwaardelijke toebedeling - Keuzebeding onder last - Het alsof-beding


Levensverzekeringen


Gelijktijdige aankoop tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker