De rechtsgeldigheid van het beding van aanwas met optie

Een geldig kanscontract onder bezwarende titel?

Het bezwarend karakter van het beding van aanwas met optie

Het bezwarend karakter wordt gekenmert door het oogmerk om beschermd te worden indien men het langst zou leven.

Indien op het ogenblik dat men de lanstlevende is, zou blijken dat men het ook bescherming kan vinden ingevolge wettelijk erfrecht of een testament in zijn voordeel,

en bovendien zou blijken dat de bescherming op die wijze fiscaal gezien goedkoper zou uitvallen,

dan doet de optie die men heeft om te verzaken aan de uitwerking van het beding van aanwas, nog steeds geen afbreuk aan het bezwarend karakter van dit beding.

2007 tontine : topics - dialogen - clausules