Schenkingen aan minderjarigen in 2007

Formele aspecten

De minderjarige staat onder ouderlijk gezag
De aanvaarding van schenkingen krachtens artikel 935 BW
Of mits machtiging Vrederechter: artikel 378 en artikel 410 BW

De minderjarige staat onder voogdij
Machtiging tot aanvaarding krachtens artikel 410 BW

De minderjarige is ontvoogd
Regels voogdij (art. 484 BW)


Inhoudelijke aspecten

De aanvaarding van een scheking aan een minderjarige is eenvoudig krachtens artikel 935 BW. Op basis van het ouderlijk gezag kan een schenking aan een minderjarige ook worden aanvaard, maar dan is er wel machtiging van de Vrederechter nodig.

Ontneming van het wettelijk vruchtgenot in schenkingen en legaten: artikel 387 BW.

Sociale zekerheid: uitkeringen kunnen verminderd worden met het inkomen dat men geniet. Dus opletten met schenkingen en legaten aan gehandicapten.