Bijzondere legaten aan minderjarigen in 2007

Formele aspecten

De minderjarige staat onder ouderlijk gezag
De aanvaarding van bijzondere legaten : machtiging Vrederechter vereist (artikel 378 en artikel 410 BW)

De minderjarige staat onder voogdij
De aanvaarding van bijzondere legaten : machtiging Vrederechter vereist (artikel 410 BW)


De minderjarige is ontvoogd
Regels voogdij (art. 484 BW)


Inhoudelijke aspecten

De aanvaarding van bijzondere legaten is eenvoudig: enkele machtiging van de Vrederechter is vereist.
Men kan in dat geval algemene legaten aan een minderjarige beter vermijden, omwille van de formaliteiten om ze te aanvaarden. Om ze te aanvaarden voor de minderjarige moet men immers aanvaarden onder voorecht van boedelbeschrijving.

Ontneming van het wettelijk vruchtgenot kan bij schenkingen en bij legaten: artikel 387 BW.

Sociale zekerheid: uitkeringen kunnen verminderd worden met het inkomen dat men geniet. Dus opletten met schenkingen aan gehandicapten.

Bedingen ten behoeve van een derde (die minderjarig is): levensverzekeringen:
Wat met de aanvaarding? Welke formaliteiten?
Als de erfenis de begunstigde is, dan zal men voor de minderjarige die tot de erfenis komt deze moeten aanvaarden, wat slechts mogelijk is onder voorrecht van boedelbeschrijving. Veel formaliteiten dus.
Is het beding een eigen recht van de begunstigde (minderjarige) dan gaat het om een bijzonder legaat dat kan aanvaard worden zonder dezelfde omslachtige formaliteiten.