Notarieel fiscaal recht

Fiscale aspecten van de eot-overeenkomst

Familierechtelijk luikVermogensrechtelijk luik
Rechtstreekse fiscale gevolgen:
- Gemeenschappelijke goederen

Registratierechten

- Goederen eigen aan een van de echtgenotenOnrechtstreekse fiscale gevolgen

Meeneembaarheidincome tax