Notarieel fiscaal recht

De terugvalling van het vruchtgebruik en het nieuw fictief legaat in Vlaanderen

Wat in gevaar komt
De schenking van roerende goederen
met voorbehoud van vruchtgebruik
en met een terugvalling van het vruchtgebruik (beding van terugvalling)

Het gevaar: het nieuwe Vlaamse fictief legaat
Artikel 4 : 3° W. Succ. alleen voor Vlaanderen

Alternatieven voor het beding van terugvalling
(geen beding van terugvalling van het vruchtgebruik meer)

- Schenking van blote eigendom aan iedereen:

- Latere schenking van een eventueel vruchtgebruik:de begiftigden schenken een eventueel vruchtgebruik

- Schenking onder opschortende termijn (afwachten wat de fiscus zal zeggen)

Remediering voor gedane schenkingen met beding van terugvalling

- Regio-shoppen: de schenker kan verhuizen naar Wallonie, Brussel of het buitenland

- De fiscale "verbreking" van de schenking bij overeenkomst zolang de voorwaarde hangende is:

- De onmiddellijke uitvoering van de schenking:

Vruchtgebruik