Notarieel familierecht

Artikel 1394 in fine : weer hommeles of eindelijk rust?

De feiten
7 december 2005 : toevoeging van een beperkte gemeenschap aan een zuivere scheiding van goedreen (kleine wijzigingsprocedure)

28 december 2005 : inbreng van twee bouwgronden in de beperkte gemeenschap (middelgrote procedure)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
15 december 2006 : weigert de homologatie

Hof van Beroep te Antwerpen
28 maart 2007 : hervormt het vonnis en homologeert de inbreng van de twee bouwgronden in de beperkte gemeenschap

Conclusie
Inzake combi-wijzigingen van inbreng en ongelijke verdeling was in 2003 de tussenkomst van de wetgever nodig om het notariaat gerust te stellen: de laatste alinea van artikel 1394 BW werd toen aangepast.

Hopelijk zal het zover niet hoeven te komen inzake andere combi-wijzigingen.

De grote procedure is de standaard procedure, maar die vereist een volledige boedelbeschijving. Deze grote procedure is niet erg geliefd.

Huwelijkscontract