law - notary - periodical - 2007 - november

De nieuwe wet met betrekking tot de kosteloze borg

Hoofdstuk V. - Kosteloze borgtocht (Art. 2043bis)

Toepassingsgebied

Geldigheidsvereisten
Vormvereisten - Inhoudelijke vereisten

Bewijs

Bijkomende regels
Informatieplicht i.v.m. de evolutie van de gewaarborgde schuld - Beperking van de gehoudenheid van de erfgenamen van de borg -

Samenloop met de regels inzake de bevrijding van de kosteloze persoonlijke zekerheidsteller


Inwerkingtreding
1 december 2007

Besluit

Notarieel contractenrecht