Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Het kantonnement ter bevrijding van een bewarend beslag op onroerend goed

Kantonnement na bewarend beslag
Kenmerken - Modaliteiten - Gevolgen

Alternatieven
Bankgarantie - Minnelijk kantonnement - Kantonnement door de verkijger of de hypothecaire schuldeiser

koopprijs