law - notary - periodical - 2007 juni

Rangregeling april 2007

Hof van Cassatie, 17 november 2006 : fiscale notificatie en rangregeling

Het bestaan van een wettelijke hypotheek dan wel een algemeen roerend voorrecht op zichzelf niet volstaan voor opname in de rangregeling.

Gezien dit cassatiearrest, werd het Wetboek van Inkomstenbelasting aangepast: artikel 435 WIB vanaf 18 mei 2007:

geldt de in artikel 434 bedoelde kennisgeving als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige.

is geworden:

geldt de in artikel 434 bedoelde kennisgeving als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige en geldt als verzet tegen de prijs in de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek in de gevallen waarin de notaris gehouden is de bedragen en waarden overeenkomstig de artikelen 1639 tot 1654 van het Gerechtelijk Wetboek te verdelen.

Op die manier doet de notaris niets verkeerd wanneer hij in zijn rangregeling rekening houdt met de fiscale notificaties die hij heeft ontvangen.