Notarieel fiscaal maandblad 2008

1995 - 20042005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

Januari 2008
Echtscheding door onderlinge toestemming
'Captatie' en de 'deux ex machina' in artikel 909 BW

Februari 2008
Het verval van testamenten en schenkingen onder de levenden door het verdwijnen of wegvallen van de oorzaak

Maart 2008
De opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariële praktijk tegen het licht gehouden van de recente rechtspraak en rechtsleer

April 2008
De notrariële akte en het exequatur
Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht

Mei 2008
Enkele bijzondere aspecten van het professioneel statuut van notarissen die tevens plaatvervangend rechter zijn

Juni 2008
Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner (LLP)
Clausules voor testamentaire beschikkigen

September 2008
Procedurele knelpunten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden

Oktober 2008
De levensverzekering in het notariaat
Conventionele wijzigingen aan het huwelijksvermogensstelsel voortaan zonder tussenkomst van de rechtbank


November 2008


December 2008


Notarieel fiscaal maandblad 2009