law - notary - periodical - 2008

'Captatie'

Het concept captatie

Door geen uitdrukkelijke bepaling met betrekking tot captatie in het Burgerlijk Wetboek op te nemen, heeft de wetgever de zorg om het recht terzake te bepalen aan de rechtspraak overgelaten.

Traditioneel stelt men dat er van captatie (als vorm van bedrog) enkel sprake kan zijn als de toestemming van de testator tot het doen van een legaat werd beïnvloed door listen, leugens of frauduleuze middelen. Kortom captatie wordt niet vaak aangenomen. Men stelt hoge eisen aan het bewijs van captatie.

Artikel 909 BW

Een onweerlegbaar vermoeden van captatie ten aanzien van bepaalde categoriën van personen die door hun beroepsmatige activiteiten een zeker invloed kunnen uitoefenen op andere personen.