law - notary - periodical - 2008 oktober

De levensverzekering in het notariaat

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel

Levensverzekeringen en successierechten bij echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel

Levensverzekeringen en erfrecht in het licht van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008