Notarieel fiscaal maandblad 2009

1995 - 20042005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Januari 2009 - Februari 2009
-De bouwovetreding en de overdracht van een onroerend goed op de vooravond van het wijzigingsdecreet ruimtelijke ordening
- Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom

Maart 2009
Wat een notaris moet weten over levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen

April 2009
Het finaal verrekenbeding

Mei 2009
De uitgifte in gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak van omsluitende grond en voorzieningen als alternatief beheersinstrument voor appartementseigendom

Juni 2009
Het gewijzigde artikel 1396 BW en de notarissen

September 2009
- El notario del siglo XXI ... - De notariële akte tien jaar later. - Benoemingen en klachtenbehandeling in het notariaat. - De notaris en bemiddeling: 10 jaar later.

Oktober 2009
- Nieuwe wending inzake het verval van giften wegens de verdwijning van oorzaak
- Wettelijk samenwonenden en de vergoedingen n.a.v. een arbeidsongeval/beroepsziekte
- Clienteel van een vrij beroep. Vermogensrechtelijk statuut binnen het wettelijk stelsel.

November 2009


December 2009


Notarieel fiscaal maandblad 2010