Het beroepsgeheim van de notaris


In 1905 belsiste het Belgische Hof van cassatie dat de bepalingen in het Strafwetboek inzake beroepsgeheim ook op een notaris van toepassing zijn.

2747.com