Zakenrecht en de notaris

Natrekking

Goederen

Afpaling

Kadaster

Erfpacht en opstal

Onvervreemdbaarheid

Mandeligheid

Deskundigenonderzoek van onroerende goederen

Erfdienstbaarheden

Vruchtgebruik - Gebruiksrecht - Woonrecht

Bezit

Verkrijgende verjaring

Landbouwbedrijf
2747.com / law /

contact

Failissementsrecht

Het opstellen van notariele akten

Beslagrecht

Burgerlijk recht

Hypotheken