Verplichte ambtsweigering van de notaris

De notaris is verplicht zijn ambt te weigeren telkens hij weet of moet weten dat hij door het opmaken van een welbepaalde akte, zich rechtstreeks of onrechtstreeks schuldig of medeplichtig zou maken aan bedrog ten aanzien van de Staat of particulieren.

(bron: cursus notariele deontologie van Gommaar Van Oosterwijck).

Deontologie 2007: topics - dialogen - clausule