Gedeeltelijke voorlezing van de notariele akte

Het slot van artikel 12 notariswet bevat de rechtsregeling in verband met de voorlezing van de notariele akte.

Deze is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van de akte.

Tot 1999 waren notarissen in alle gevallen verplicht de akte volledig voor te lezen.

Thans kunnen zij het ontwerp van akte opsturen naar partijen en zich dan beperken tot een zeer beperkte voorlezing op kantoor.

De toelichting moet wel volledig zijn.


Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules