De notaris moet ontvangstbewijzen afleveren2007 Topics : Boekhouding

Over deze materie worden voortdurend examenvragen gesteld op het notarieel examen:
Open vraag examen 2006