De registratie van notariele akten en hun gevolgen op fiscaal vlak

Algemeen deel - Bijzonder deel

Huwelijkscontracten - Wijziging huwelijkse voorwaarden - Samenlevingscontracten

Verkopen - Openbare verkoop van lichamelijk roerende goederen - Basisakte - Verkavelingsakte - Ruiling - Hypothecaire leningen - Onherroepelijke volmacht tot hypothekeren - Opheffingsakten - Akte rangregeling

Vennootschapsakten - Economisch samenwerkingsverband - V.Z.W. - Stichting - Volmacht - Adoptieakte - Akte erkenning buitenhuwelijks kind - Akte toestemming tot huwen of adoptie of akte machtiging tot handeldrijven - Inventaris

Echtscheidingsakten

Huurcontracten - Erfpacht - Opstal - Onroerende leasing

Schenkingsakten - Ascendentenverdeling - Verdelingsakten - akten afstand-deling - Giften tussen echtgenoten tijdens huwelijk - Notariele testamenten - Het internationaal testament - Proces-verbaal van neerlegging onder de minuten van een eigenhandig testament - Akte legaatsaflevering, aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, een legaat of contractuele erfstelling, van vaststelling van een inbreng of inkorting van een schenking

Notarieel fiscaal recht