notary - repertory

Het repertorium van de notaris

De notaris moet een repertorium bijhouden van de akten die hij verlijdt.

Deze verplichting is te vinden in het Wetboek van Registratierechten.

Het is met het oog op het verzekeren van de correcte inning van het wetboek van registratierechten aan de notaris het houden van een repertorium oplegt.

Met vermelden van het juiste bedrag der registratierechten is een van de verplichtingen die de fiscale wet oplegt aan de notaris.

Artikel 177 W. Reg. somt op wat in het repertorium van de notaris moet vermeld worden.


Wetboek Registratierechten (W. Reg.) Titel I : Registratierecht
9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Afdeling III : Repertorium van de akten