1939

Het repertorium van de notaris

De notariswet legt de notaris op een de akten die hij verlijdt in volgorde bondig samen te vatten

De Voorzitter van de Rechtbank brengt een handtekening aan op iedere bladzijde gezegeld papier die de notaris gaat gebruiken voor zijn repertorium

Het repertorium moet dagelijks worden bijgehouden. De akten moeten in volgorde worden ingeschreven

Tijdens de eerste 10 dagen van januari, april, juli en oktober moet de notaris zijn repertorium voor nazicht afgeven op het registratiekantoor

Een kopij van het repertorium wordt afgegeven op de Rechtbank van Eerste Aanleg

Een geassocieerde notaris gebruikt het repertorium van de associatie. Hij heeft geen eigen repertorium

Naast het repertorium gebruikt de notaris een registratieboekje.

Belgium