Het repertorium van de notaris

AFDELING III. - Repertorium van de akten. (artikelen 176 tot 180 Wetboek Registratierechten)


Art. 179. De repertoriums worden geviseerd, genummerd en gewaarmerkt, te weten:

1 die van de notarissen, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van hun standplaats of door zijn gelastigde;

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com