De aansprakelijkheid van de notaris

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek voorziet bijzondere verjaringstermijnen. Voor de notaris zijn die langer dan voor de advocaat.

De notarissen beheren samen hun eigen beroepsaansprakelijkheid. Hun verzekeraar is genaamd: De verzekeringen van het Notariaat vzw

 

2747.com / law / notary / responsability

contact

Notarieel recht