Verjaring van de aansprakelijkheid van de notaris

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek voorziet bijzondere verjaringstermijnen. Voor de notaris zijn die langer dan voor de advocaat.

 

2747.com / law / notary / responsability

contact