Hof van Beroep te Gent 30 juni 1983

De termijn van artikel 1580 Gerechtelijk Wetboek is geen vervaltermijn en is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.

Wel kunnen andere schuldeisers bij niet-naleving van deze termijn de indeplaatsstelling vorderen overeenkomstig artikel 1610 en 1611 Gerechtelijk Wetboek.